כל אדם בעקרון זכאי לקבל מימון בתנאי שהוא עומד בתנאים הבאים .

1) הלקוח היינו לקוח ללא עבר בנקאי בעייתי וללא תיקי הוצאה לפועל . 

2) הלקוח היינו לקוח המשתכר במשכורת חודשית .

3) כל לוקח שעובר בהצלחה בדיקת BDI

 

איזה מסמכים צריך להמציא בכדי לקבל מימון ?

 

לקוח שכיר .

1) צילום 3 חודשים אחרונים של תלושי משכורת .

2) דפי חשבון מהבנק 3 חודשים אחרונים .

3) ריכוז יתרות מהבנק.

4) צילום תעודת זהות הכוללת ספח .

 

לקוח עצמאי .

1) דוחות מע”מ 6 חודשים אחרונים 

2) דפי חשבון מהבנק 3 חודשים אחרונים .

3) ריכוז יתרות מהבנק.

4) צילום תעודת זהות הכוללת ספח .

5) דוח שומה אישית לשנת המס האחרונה .

* במידה והלקוח היינו ” עוסק פטור ” יש להביא דפי חשבון + שומה אישית + ת”ז .

 

חברה בע”מ.

1) דוחות מע”מ 6 חודשים אחרונים 

2) דפי חשבון מהבנק 3 חודשים אחרונים .

3) ריכוז יתרות מהבנק.

4) צילום תעודת זהות הכוללת ספח של בעלי החברה .

5) דוחות ניכוים של 6 חודשים אחרונים  .

6) מאזן מבוקר לשנת המס האחרונה .

7)מאזן בוחן לשנת המס האחרונה.

8) תזכיר ותקנון חברה + תעודת התאגדות מרשם החברות 

 

אקסודוס קאר איתך בכל דרך שתבחר .